ABOUT US

WHAT WE DO

อัฒจันทร์ (Grandstand)

อัฒจันทร์แบบโครงสร้างชั่วคราว ถอดประกอบได้ เหมาะสำหรับงานประเภท
  • งานคอนเสิร์ต
  • สัมมนา งานประชุมต่างๆ
  • ชมกีฬา

นั่งร้าน (Scaffolding)

นั่งร้านเหล็ก มีทุกรูปแบบ ทั้ง Pipe&Clamp (BS1139), แบบ Frame และแบบ Ringlock เหมาะสำหรับงานประเภท

  • รับกล้องถ่ายทอดสด
  • รับจอ LED
  • รับลำโพง PA system
  • รับฉาก Backdrop
  • ทำงานบนที่สูง
  • รับโครงสร้างหนักต่างๆ

เวที (Concert Stage)

เวทีโครงสร้างชั่วคราวแน่นหนา ได้มาตรฐาน Top ไม้หนากว่า 15-20mm Frame ขอบเป็น aluminium Profile และโครงเป็นนั่งร้าน Ringlock สามารถใช้ถอดประกอบปรับรูปแบบได้หลากหลาย

WHO WE ARE

เราคือ ผู้ให้บริการ นั่งร้าน เวที อัฒจันทร์  แบบถอดประกอบได้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ด้วยมาตรฐานการทำงาน และการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ด้วยหนึ่งใน Core Value ของเรา คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เราได้รับการยอมรับจากลูกค้าของเราในวงกว้าง