ประกาศรับสมัครงาน

ประเภทงาน

Admin Officer
ระยะเวลาประกาศงาน:
2018-08-01 - 2018-10-31
ค่าตอบแทน:
17,000.00 Bht./monthly
สวัสดิการ:
 • ประกันสังคม
 • Uniform บริษัท
 • Bonus ประจำปี ตามผลงาน
รายละเอียดงาน:

บทบาท

รับผิดชอบงานเอกสารและงานด้าน Support ธุรกิจหลักภายในบริษัท


หน้าที่

งานบัญชี

 • จัดการเอกสารทางบัญชี
 • จัดทำภาษีซื้อ/ขายบริษัท
 • ทำรายงานภาษยื่นสรรพากร

งานอื่นๆ

 • ดูแลงานจัดจ้างและประสานงาน Supplier
 • ประสานงานกับคลังสินค้า
 • ประสานงานการจัดส่งและตรวจสอบสินค้าให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังส่งมอบ
 • ดูแลและจัดทำรายงานยอดขายหน้าร้าน


คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ใช้ Computer และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน
 • มีอัธยาศัยดี พูดคุยเก่ง
 • ช่างสังเกตุ มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • บริหารจัดการเวลาเป็น
 • รักการเรียนรู้
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนั่งร้านหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการมาบ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Project Co-ordinater
ระยะเวลาประกาศงาน:
2018-09-17 - 2018-10-31
ค่าตอบแทน:
17,000.00 Bht./monthly
สวัสดิการ:
 • เบี้ยเลี้ยงหน้างาน / ค่าอาหาร
 • ประกันสังคม
 • Uniform บริษัท
 • Bonus ประจำปี ตามผลงาน
รายละเอียดงาน:

บทบาท

คอยเป็นตัวกลางคอยประสานงานและติดตาม รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกให้งานโครงการต่างๆดำเนินงานได้อย่างราบรื่น


หน้าที่

 • ประสานงานกับลูกค้าเรื่องเอกสารต่างๆที่จำเป็น
 • วางกำหนดการนัดหมายการเข้างาน
 • จัดเตรียมเอกสารเข้าหน้างาน
 • ประสานงานกับ Supplier
 • ดำเนินงานด้านการจัดส่งและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาปริญญาตรี บริหาร/การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • ใช้ Computer และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีอัธยาศัยดี ชอบการพูดคุย เจรจาต่อรอง
 • กระตือรือร้น และให้ความสำคัญเรื่องเวลา
 • รักที่จะพัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนั่งร้านหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการมาบ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ